Condițiile contractuale generale utilizate de distribuitorul din România al brandului Vitaful, Goldberg Media Kft., în scopul vânzării produselor sale:

Domeniul de aplicare personal, material și temporal

I.1. Acest acord reglementează termenii și condițiile generale ale relației de vânzare dintre Goldberg Media Kft. și clientul care achiziționează, o dată sau în mod repetat, suplimentele alimentare vândute de către acesta în România.

I.2. Acest acord intră în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2019, pe o perioadă nedeterminată, și se aplică de către părțile contractante începând cu data intrării în vigoare, pentru toate tranzacțiilor de vânzare încheiate după această dată.

Dispoziții cu privire la interpretare

II.1. În sensul aplicării termenilor și condițiilor prezente

Contract individual de vânzare (cumpărare efectivă) între Vânzător și Cumpărător, ca urmare a finalizării unei comenzi de produse, pe lângă trimiterea unei confirmări din partea vânzătorului, o tranzacție considerată a fi încheiată în scris, în limba română, termenii și condițiile valabile la data respectivă reprezentând o parte integrantă;

Vânzătorul este Goldberg Media Kft. (sediul social: 2724 Újlengyel, Határ út 12.; nr. de înreg.: Cg.13-09-182636; cod fiscal: 25736810-2-13; reprezentant legal: Attila Hardy director general;

Pagina Vitaful este o pagină web operată de Vânzător, care poate fi regăsită sub domeniul denumit www.vitaful.ro (pagină web);

Părțile contractante sunt Vânzătorul și clientul care încheie contractul individual de vânzare în calitate de Cumpărător;

Serviciul este transferul dreptului de proprietate, de la Vânzător către Cumpărător, asupra produselor care pot fi comandate de pe pagina web - în urma achitării integrale a prețului acestora - precum și ambalarea și livrarea produselor;

Produsul este articolul pe care Vânzătorul îl vinde în urma publicării pe pagina de web Vitaful;

Prețul de cumpărare reprezintă contravaloarea Serviciului care este prestat de Vânzător, în baza contractului individual de vânzare încheiat;

Cumpărătorul este orice persoană fizică sau juridică ce achiziționează produsul Vânzătorului, online, prin intermediul paginii web Vitaful;

Biroul web este acea interfață de pe pagina web Vitaful care este rezervată Clientului și care înregistrează adresa de livrare aferentă persoanei, ultimele sale comenzi, reducerile de loialitate actuale și recomandările.

III. Reguli suplimentare

III.1. În cazul în care nu se prevede altfel în Termenii și condiții, respectiv într-un Contract individual de vânzare, orice perioadă specificată în relația de vânzare dintre Vânzător și Cumpărător va fi calculată în zile calendaristice, și poate expira și într-o zi liberă, zi nelucrătoare sau zi de sărbătoare legală.

III.2. Părțile contractante trebuie să transmită notificările legale (de exemplu, privind o reziliere etc.) la sediul social al Vânzătorului, respectiv în cazul Cumpărătorului, la datele de contact care au fost indicate în momentul efectuării achiziției. Declarațiile legale trimise la o altă adresă nu pot fi considerate ca fiind comunicate în mod valid.

III.3. Prin acceptarea Termenilor și condițiilor, Cumpărătorul își asumă faptul că, după încheierea contractului individual de vânzare, nu mai poate face modificări legal valabile ale achiziției, în privința datelor de livrare. Cumpărătorul va fi singurul responsabil pentru orice daune, costuri suplimentare sau altele rezultate din încălcarea acestei clauze. Obligația Vânzătorului cu privire la notificarea modificării datelor se aplică numai în privința datelor specificate în punctul II.1. (b) și se va face numai cu modificarea relevantă din Termeni și condiții.

III.4. Notificările legale trimise prin poștă, ca scrisoare recomandată, la adresa valabilă, vor fi considerate ca fiind comunicate Cumpărătorului în următoarele termene: (a) în Ungaria, în ziua 5 (cinci), (b) în alte țări europene, în ziua 10 (zece) și (c) în afara Europei, în ziua 20 (douăzec) (prezumția de livrare). Verificarea valabilității adresei se va face în conformitate cu cele descrise în punctele III.2-III.3. Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele (și celelalte dezavantaje) rezultate din prezumția de livrare către Cumpărător.

III.5. În cadrul obligației de prevenire și de compensare a daunelor, Cumpărătorul va informa imediat Vânzătorul în cazul în care oricare dintre notificările pe care le aștepta din partea Vânzătorului nu au sosit deloc sau nu au sosit la timp.

III.6. În aspectele care nu au fost reglementate în contractul individual de vânzare sau în Termeni și condiții, precum și în soluționarea oricăror litigii legale care decurg din relația contractuală, se vor aplica dispozițiile relevante ale legislației maghiare, în principal Legea V (Codul Civil) din anul 2013 privind Codul Civil. Părțile contractante stipulează, totodată, că în cazul în care contractul individual de vânzare sau Termenii și condițiile sunt acceptate într-o altă limbă decât limba maghiară, acordul în limba maghiară va prevala în soluționarea discrepanțelor lingvistice.

III.7. Părțile contractante declară că vor încerca să soluționeze disputele care decurg din acordul individual de vânzare – inclusiv din Termeni și condiții – în primul rând pe cale amiabilă, prin urmare, în cazul unui litigiu au obligația de reconciliere. Luând în considerare alineatul (1) din §45, alineatul (1) din §50, respectiv §91 și §99 din Legea XXVIII din anul 2017 cu privire la dreptul internațional privat, în cazul în care reconcilierea nu va avea rezultat – cu excepția litigiilor consumatorilor – părțile contractante convin asupra aplicabilității jurisdicției exclusive a Ungariei, respectiv în cazul unui proces care are ca subiect dreptul de proprietate – inclusiv litigii ale consumatorilor – competenței teritoriale a Judecătoriei Centrale din Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság) pentru demararea procesului civil.

Procesul încheierii, forma și conținutul contractului individual de vânzare

Acces la serviciul de vânzări

IV.1. Cumpărătorul are acces la serviciile Vânzătorului prin intermediul paginii web www.vitaful.ro. Cumpărătorul are posibilitatea de a se înregistra în mod voluntar pe prima pagină a Vitaful, cu un nume de utilizator și o parolă liber alese. În cazul în care Cumpărătorul alege să nu se înregistreze, are posibilitatea efectuării de cumpărături și fără această înregistrare. După înregistrare, Cumpărătorul poate accesa platforma personalizată (care include, de ex. biroul său web, datele sale etc.) dând click pe butonul „Autentificare” de pe prima pagină și introducând numele de utilizator și parola. )

IV.2. Cumpărătorul ia la cunoștință și acceptă irevocabil faptul că, în urma naturii serviciului, poate utiliza serviciile vânzătorului numai dacă finalizează cu succes înregistrarea pe pagina web, întrucât fără efectuarea acestui pas nu va putea utiliza funcțiile suplimentare de pe pagină, pentru accesarea serviciilor dorite. Totodată, Cumpărătorul autorizează Vânzătorul să stocheze și să prelucreze datele clienților, necesare la înregistrare, în conformitate cu prevederile Legii CXII din anul 2011 privind dreptul la autodeterminare a informației și libertatea de informare.

IV.3. Vânzătorul are dreptul să pună capăt interfețelor de utilizator utilizate în mod abuziv, fără vreo notificare prealabilă, prin faptul că nu are obligația de a furniza serviciile sale unui Cumpărător care dă dovadă de un asemenea comportament (fie în legătură cu achiziția, fie în legătură cu solicitările de garanție), cu toate acestea, trebuie să restituie Cumpărătorului banii deja achitați (mai puțin sumele cauzate de cheltuielile avute, respectiv fără dobânzi de întârziere). Vânzătorului nu i se pot imputa obligații de plată a unor daune apărute ca urmare a punerii capăt a posibilității interfeței de utilizator din astfel de cauze care pot fi imputate clientului. Clasificarea comportamentului Cumpărătorului ca fiind unui necorespunzător din acest punct de vedere intră în competența exclusivă a Vânzătorului. Este considerată a fi o practică abuzivă, în special, cazul în care despre produsul returnat poate fi constatat în mod clar că există o scădere a cantității inițiale și că aceasta nu a apărut ca urmare a uzurii apărute în timpul utilizării normale, cotidiene.

IV.4. Vânzătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele directe sau indirecte rezultate în urma utilizării paginii de web Vitaful, astfel încât sfaturile, ideile și sugestiile care se regăsesc pe pagină pot fi utilizate doar pe riscul propriu al fiecărui utilizator. Vânzătorul nu răspunde în niciun fel pentru problemele apărute în urma faptului că clientul și-a uitat sau pierdut numele de utilizator și parola necesare pentru conectarea la pagina web Vitaful (de exemplu, dacă apare imposibilitatea beneficierii de reducerile de loialitate). În cazul în care motivul obstrucționării sau încetării accesului la serviciul Vânzătorului apare în interesul Cumpărătorului, Vânzătorul nu este obligat să furnizeze Cumpărătorului o nouă interfață de utilizator, nume sau parolă. Totodată, Vânzătorul nu răspunde pentru daunele, pierderile și costurile care ar putea rezulta din utilizarea paginii web Vitaful sau paginii instituției financiare, de starea inutilizabilă a acestora, de funcționarea necorespunzătoare, defectuoasă, de modificarea neautorizată a datelor de către cineva și de orice întârziere în transmiterea informațiilor, de problemele cauzate de un virus de pe calculator, de erorile de linie sau de sistem, sau de altă cauză similară.

IV.5. Cumpărătorul are posibilitatea identificării și corectării oricăror erori de introducere a datelor care pot apărea în timpul achiziției, chiar înainte de finalizarea comenzii, prin intermediul interfeței de utilizator.

Alegerea produselor

IV.6. Cumpărătorul poate efectua selecția produselor utilizând meniul din interfața de utilizator. Vânzătorul oferă spre vânzare numai produsele finite incluse în acest meniu. Clientul înțelege că prețurile produselor indicate în meniu nu sunt aceleași cu prețul de achiziție, ci numai o parte din acesta. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica unilateral prețurile produselor, fără a avea, însă, dreptul de a modifica prețul de achiziție al produsului deja achiziționat, după confirmarea comenzii, în detrimentul Cumpărătorului. Vânzătorul nu va putea fi dezavantajat din cauza unor erori de sistem sau modificări ai comenzilor, rezultate din comunicarea electronică, iar obligațiile suplimentare astfel create nu vor fi suportate de acesta. Vânzătorul are dreptul de a anula și modifica comenzile din motivele de mai sus.

Achiziția (comandarea produselor)

IV.7. Cumpărătorul poate colecta produsele selectate într-un pachet cuprinzând mai multe articole (așa-numitul „Coș”) utilizând interfața disponibilă. Cumpărătorul este liber să varieze conținutul coșului de cumpărături până la finalizarea comenzii fără să aibă vreo obligație de plată până la actul generator de raport contractual. Clientul poate beneficia de orice reduceri disponibile numai în timpul plasării produselor în coș. Reducerile pentru clienți loiali aplicabile în momentul respectiv și regulile referitoare la beneficierea de acestea sunt detaliate în „Regulamentul de loialitate” publicat pe pagina web Vitaful.

IV.8. Dacă Cumpărătorul nu mai dorește să aducă modificări produselor (grupelor de produse) din coș, poate plasa comanda apăsând butonul „Comandă”, introducând (selectând) mai întâi adresa de livrare, metoda de plată și livrare și, eventual, adăugând un comentariu (mesaj). Clientul poate continua procesul de comandă cu introducerea datelor de livrare și facturare, apoi a codurilor diferitor cupoane de reduceri și, la final acceptând CCG.

IV.9. După verificarea datelor, Cumpărătorul poate demara efectiv procesul de achiziție făcând clic pe pictograma „Finalizarea comenzii”, prin care consimte și la primirea și prelucrarea setului de date aferent tranzacției de vânzare-cumpărare de către sistemul informatic al Vânzătorului. Declară, totodată, că s-a familiarizat pe deplin cu conținutul CCG pe care l-a acceptat ca fiind obligatoriu în ceea ce privește persoana sa.

IV.10. Vânzătorul confirmă înregistrarea comenzii mai întâi pe interfața de utilizator, apoi și la adresa de e-mail a clientului furnizată cu ocazia efectuării comenzii. Trimiterea confirmării achiziției nu împiedică Vânzătorul să refuze furnizarea serviciul pentru un motiv legitim, referindu-se la reglementările de la punctul 3.

IV.11. Contractul individual de vânzare-cumpărare între Vânzător și Cumpărător [punctul II.1. (a)] se consideră încheiat odată cu trimiterea confirmării de către Vânzător, rămânând valabil până la primirea produsului de către Cumpărător, dar nu mai mult de 30 (treizeci) de zile. În legătură cu încheierea contractului individual de vânzare-cumpărare, Cumpărătorul acceptă în mod expres că odată cu finalizarea comenzii, în funcție de metoda de plată și de livrare aleasă, și-a asumat și o obligație în ceea ce privește plata prețului de achiziție și primirea produsul.

Dacă confirmarea primirii comenzii Cumpărătorului prin mijloace electronice nu este recepționată de Cumpărător în termen de cel mult 48 de ore, Cumpărătorul este eliberat de obligația de a menține oferta, respectiv de obligația contractuală (scutirea de obligația de a menține oferta).

IV.12. Vânzătorul înregistrează contractul individual de vânzare-cumpărare astfel încheiat sub formă de set de date electronice, în propria sa bază de date, care îi devine accesibilă și Cumpărătorului în biroul web, la secțiunea „Comenzi anterioare”.

IV.13. Contractul individual de vânzare-cumpărare, precum și CCG făcând parte din acesta, cuprinde toți termenii acordului existent între părțile contractante (clauza de integralitate).

IV.14. În cazul invalidității parțiale a contractului individual de vânzare-cumpărare, întregul contract va deveni nul doar dacă părțile nu l-ar fi încheiat deloc având în vedere conținutul modificat.

Elementele și plata prețului de achiziție

Prețul produsului, taxa de livrare și taxa de ambalare

V.1. Prețul produsului include contravaloarea livrării și ambalării articolului.

V.2. Vânzătorul afișează toate elementele prețului de achiziție la valoare brută pe pagina sa web și va emite și factura referitoare la prețul de achiziție în mod corespunzător, pe baza datelor de facturare furnizate de Cumpărător cu ocazia efectuării comenzii. Vânzătorul nu efectuează modificări ulterioare referitoare la nume sau adresă. Înainte de a comanda, Cumpărătorul trebuie să se asigure că i-a furnizat Vânzătorului informații de facturare corecte și corespunzătoare.

Modalități de plată a prețului de achiziție

V.3. Plata prețului de achiziție a produselor achiziționate se poate efectua numai utilizând una dintre metodele de plată specificate mai jos, iar Cumpărătorul, prin finalizarea comenzii acceptă că nu va putea efectua plata în alte condiții.

Plata prin PayPal

V.7. PayPal este o metodă de plată electronică ale cărei conturi funcționează ca și conturile bancare normale. Tranzacțiile au loc imediat, inclusiv transferurile dintre conturi. După achitarea comenzii dvs. prin PayPal, livrarea se va face la adresa specificată în contul dvs. PayPal.

Achiziția cu plată ramburs

V.8. În cazul achiziției cu plată ramburs, Cumpărătorul se obligă să îi plătească curierului prețul de achiziție integral în momentul livrării produsului (produselor), la primirea acestuia (acestora), în suma calculată exact în avans și comunicată în timpul efectuării comenzii.

Plata cu cardul bancar

Plățile online cu cardul bancar se efectuează prin intermediul sistemul SimplePay. Detaliile cardului bancar nu îi sunt transmise comerciantului. Serviciul este furnizat de OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (sediul social: 1143 Budapesta, Hungária krt. 17-19, nr. de ordine în reg. Com.: 01-09-174466, cod fiscal: 24386106-2-42) - SimplePay.

Livrarea, primirea produsului și gestionarea reclamațiilor

VI.1. Produsul achiziționat este livrat printr-un serviciu de curierat. Termenul de livrare este de 7-10 zile de data efectuării comenzii.

VI.2. Cumpărătorul poate alege livrarea prin serviciul de curierat în cazul aplicării oricărei metode de plată.

VI.3. Serviciul de curierat, în calitate de transportator, va notifica Cumpărătorul referitor la sosirea coletului fără întârziere. După primirea notificării, Cumpărătorul are dreptul să dispună de colet. Curierul livrează în general pachetele de produse în zilele lucrătoare, între orele 8:00 și 17:00 la adresa de livrare indicată în timpul procesului de achiziție, deoarece taxa de livrare făcând parte din prețul de achiziție acoperă acest serviciu de bază. Bineînțeles, Cumpărătorul are posibilitatea de a se consulta direct cu serviciul de curierat cu privire la condițiile livrării garantate într-un interval restrâns (de exemplu înainte de masă), însă transportatorul poate percepe o taxă suplimentară pentru acest serviciu, pe care Cumpărătorul trebuie să o achite la curier, odată cu preluarea produsului.

VI.4. În cazul în care livrarea coletului întârzie sau eșuează dintr-un motiv imputabil Cumpărătorului (de exemplu, furnizarea de date de livrare incorecte în timpul procesului de achiziție) sau din cauza unui comportament care încalcă clauza de previzibilitate [§ 6: 142 Codul Civil] daunele rezultate (costuri suplimentare, alte dezavantaje) sunt suportate de Cumpărător, fără excepție, iar Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru acestea, nici față de Cumpărător și nici față de vreo terță parte.

VI.5. La locul și la data primirii produsului, Cumpărătorul este obligat să verifice conținutul coletului articol cu articol, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, iar în cazul constatării prestației corespunzătoare contractului din partea Vânzătorului, să semneze scrisoarea de trăsură (confirmarea de primire). Până la dovedirea contrariului, scrisoarea de trăsură (confirmarea de primire) emisă în mod corespunzător certifică faptul că coletul și ambalajul acestuia se aflau în stare ireproșabilă și completă în momentul primirii.

VI.6. În cazul descoperirii unei eventuale prestații necorespunzătoare, Cumpărătorul va informa imediat Vânzătorul cu privire la neconcordanță (deficiență) prin intermediul unuia dintre datele de contact de la secțiunea Contact a paginii Vitaful. Se consideră performanță necorespunzătoare din partea Vânzătorului dacă coletul este deteriorat și nu este însoțit de procesul-verbal de constatare a deteriorării sau dacă coletul nu conține produsele achiziționate de Cumpărător. Cumpărătorul este obligat să compenseze daunele (costuri suplimentare, alte dezavantaje) rezultate din notificarea cu întârziere sau omiterea notificării referitoare la eroare și primirea coletului neconform (incomplet).

VI.8. În ceea ce privește bunurile vândute, transferul riscului de la Vânzător la Cumpărător are loc în momentul în care Cumpărătorul intră în posesie produsului.

VI.9. În cazul în care Clientul dorește să facă o reclamație în legătură cu produsele sau prestațiile vânzătorului, o poate trimite utilizând una dintre datele de contact de pe site-ul Vitaful, la secțiunea Contact (Serviciul pentru clienți: info@vitaful.ro). Vânzătorul va investiga reclamațiile în ordinea primirii lor, cel târziu în termen de 30 (treizeci) de zile și îi va notifica Clientului rezultatul. Vânzătorul, în cazul unei reclamații orale, îi va comunica și trimite Clientului în scris procesul-verbal întocmit în acest sens și răspunsul pe fond. Dacă reclamația este respinsă, Clientul se poate adresa organelor de control (de exemplu: notar, administrația teritorială competentă la locul său de reședință) sau instanțelor de judecată.

Regăsiți mai jos datele de contact ale administrației teritoriale competente în funcție de domiciliul dvs.:
http://jarasinfo.gov.hu

Societatea nu dispune de un cod de conduită conform Legii privind interzicerea practicilor comerciale neloiale față de consumatori.

VII. Modificarea CCG, rezilierea contractului individual de vânzare-cumpărare și interdicțiile legate de retragere

VII.1. Vânzătorul are dreptul să modifice unilateral CCG, în special, dar nu exclusiv, în scopul de a proteja interesele economice proprii și ale partenerilor săi de afaceri.

VII.2. Vânzătorul va informa Cumpărătorul și potențialii săi parteneri contractuali cu privire la exercitarea puterii formative de mai sus, precum și cu privire la clauzele modificate, în partea rezervată notelor de subsol de pe site-ul Vitaful, cu cel puțin 8 (opt) zile înainte de intrarea în vigoare a CCG modificate.

VII.3. Contractul individual de vânzare-cumpărare se consideră îndeplinit odată cu executarea conformă cu contractul a prestației vânzătorului, respectiv cu plata prețului de achiziție de către Cumpărător în conformitate cu contractul.

VII.4. Părțile contractante pot rezilia tranzacțiile individuale de vânzare-cumpărare, de comun acord, referitor la viitor. În acest caz, părțile nu vor datora prestații suplimentare și vor fi obligate la decontare reciprocă cu privire la serviciile furnizate deja înainte de reziliere.

VII.5. Cumpărătorul poate denunța contractul individual de vânzare-cumpărare în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la primirea coletului, fără justificare. Declarația de retragere, incluzând și numărul contului bancar al clientului, trebuie trimisă la următoarea adresă de e-mail nu mai târziu de data expirării termenului: info@vitaful.ro. Concomitent cu trimiterea declarației de retragere, bunurile achiziționate trebuie trimise prin poștă la depozitul Webshippy Magyarország Kft., de la adresa: 1044 Ezred u. 2. (B2 / 13/1), în stare intactă, nedesfăcută.

VII.6. Cumpărătorul va suporta costurile legate de returnarea produsului în urma exercitării dreptului de retragere. Cumpărătorul este, de asemenea, răspunzător pentru daunele rezultate în urma ambalării incorecte a mărfii în timpul returnării produsului. Cumpărătorul va suporta, de asemenea, costurile legate de returnarea produsului, dacă își exercită dreptul de retragere după ce produsul a fost deja predat serviciului de curierat sau livrarea produsului în alt mod este într-un stadiu în care produsul a ieșit din posesia Vânzătorului.

VII.7. Vânzătorul îi va rambursa Cumpărătorului prețul de achiziție, eventual redus cu costurile de returnare, în urma acceptării lor în scris, cel târziu în termen de 14 (paisprezece) zile de la data recepționării renunțării (prezumția livrării), dar poate solicita și despăgubiri pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a bunurilor.

VII.8. Cumpărătorul nu are dreptul să se retragă din contractul individual de vânzare-cumpărare invocând pierderea interesului

din cauza întârzierii transferului [punctul V.6.], ori din cauza utilizării de către acesta a unei modalități ori a unui instrument de plată necorespunzător;

dacă a trimis comanda cu mai puțin de 4 (patru) zile lucrătoare înainte de prima zi a unei sărbători naționale sau religioase și ar fi dorit să obțină bunurile Vânzătorului special cu ocazia sărbătorii [punctul VI.1]

VII.9. Vânzătorul îi oferă Cumpărătorului o garanție cu promisiunea de restituire a banilor de 60 de zile referitor la produsele vândute de el, inclusiv pentru situația în care Cumpărătorul returnează produsul deoarece nu este mulțumit de acesta. În acest caz, Cumpărătorul poate renunța fără nicio justificare. Regulile referitoare la afirmarea garanției de restituire a banilor sunt aceleași ca regulile definite la punctele VII.5, VII.6 și VII.7 (declarație trimisă prin e-mail, returnarea produsului prin poștă), cu excepția faptului că, spre deosebire de dreptul de retragere, Vânzătorul oferă o garanție de restituire a banilor chiar dacă Cumpărătorul a deschis produsul achiziționat, a început să îl consume, dar cantitatea consumată nu depășește 25% din cantitatea totală a produsului.

VIII. Dispoziții finale

VIII.1. Cumpărătorul înțelege că în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 45/2014. (II. 26) (în cele ce urmează: HG) secțiunea 29 punctul e), în privința produselor cosmetice, din motive legate de protecția sănătății sau de igienă, nu are dreptul la dreptul de retragere definit la § 20 al HG, dacă produsul a fost deschis după livrare, adică Clientul a deschis deja ambalajul protector al produsul.

VIII.2. Vitaful informează Cumpărătorul că a întreprins măsurile de securitate necesare pentru protecția datelor stocate la furnizor pe serverul operat de acesta, că în timpul operării actualizează constant aceste măsuri pentru a proteja datele clientului folosind algoritmii de criptare relevanți.

VIII.3. Cumpărătorul poate iniția demersurile administrative aferente serviciului prin formularea unei cereri, telefonic sau prin corespondență (electronică) cu serviciul de relații cu clienții al Vânzătorului. Detaliile de contact ale serviciului pentru relații cu clienții (adresa de e-mail, numărul de telefon) sunt specificate de Vânzător pe pagina sa web. Pe lângă datele de contact obișnuite, Vânzătorul se angajează să furnizeze și o interfață de corespondență online accesibilă oricui pe site-ul său în scopuri administrative. Vânzătorul va investiga reclamațiile primite în termen de trei zile lucrătoare și îi va notifica Cumpărătorului rezultatul - simultan cu îndeplinirea obligației sale de informare prevăzute de lege.

VIII.4. În scopul soluționării extrajudiciare, pe cale amiabilă a litigiilor în materie de consum privind calitatea, siguranța produselor și aplicarea normelor în materie de răspundere pentru produse, respectiv încheierea și executarea contractului, Cumpărătorul poate iniția proceduri în fața organismului de conciliere de pe lângă camera profesională competentă la locul său de reședință (Legea XLII din anul 2008, §28). Domeniul de competență al organismelor de conciliere este aliniat cu domeniul de competență al camerelor județene de comerț și industrie (secțiunea 20 (5) din Legea XLII din anul 2008). Vânzătorul este obligat să coopereze în cadrul procedurilor organismului de conciliere, fiind obligat să își trimită răspunsul organismului de conciliere. Cu excepția aplicării Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, Vânzătorul se obligă să asigure participarea la ședință a unei persoane autorizate la încheierea de convenții. În cazul în care sediul social, punctul de lucru sau sucursala Vânzătorului nu este înregistrată într-un județ aflat sub jurisdicția camerei care operează organul de conciliere competent din punct de vedere teritorial, obligația de cooperare a Vânzătorului constă în oferirea posibilității încheierii unui acord scris conform cu nevoile consumatorului.
Adresa organului de conciliere al județului Pest: 1119 Budapesta, Etele út 59-61. et. II. ap. 240. Numărul de telefon: + 36-1-269-0703. Adresa de corespondență: Organismul de Conciliere al Județului Pest 1364 Budapesta, CP.: 81. Pagina web est disponibilă la adresa panaszrendezes.hu.
Dacă nu sunteți mulțumit de procesul de gestionare a reclamației sau de rezultatul acestuia, vă rugăm să depuneți o plângere pe platforma online de soluționare a litigiilor a Comisiei Europene.

DEPUNEREA UNEI PLÂNGERI PE PLATFORMA ONLINE DE SOLUȚIONAREA A DISPUTELOR, la linkul de mai jos:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en

Utilizați acest link pentru a deschide platforma de soluționare a litigiilor.
Completați formularul.
Când introduceți datele comerciantului, introduceți adresa hello@vitaful.ro.
Trimiteți reclamația dvs.

Újlengyel, 21 noiembrie 2019.